ՈՒՇԱԳՐԱՎ. Որքան գումար կստանաք պետությունից եթե առհասարակ չունեք աշխատանք

Եթե լրացել է Ձեր 65 տարին, չունեք կենսաթոշակ ստանալու իրավունք, քանզի չունեք աշխատանքային ստաժ, Ուրեմն այս դեպքում ևս Դուք չեք մնա ձեռնունայն։ Երկիրը փորձել է ձեռք մեկնել նաև նրանց, ովքեր դպրոցից հետո տենց էլ երբևէ չեն աշխատել կամ աշխատել են, սակայն չունեն գրանցված ստաժ և գործատւոի հետ չեն կնքել քաղիրավական պայմանագիր:

Նպաստը, որը նշված դեպքերում նշանակում է Աշխատանքի Ու սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը, կոչվում է ԾԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏ ։ Dialogue.am-ը «Սոցիալական իրավունք» շարքի հերթական հրապարակման համաձայն այս անգամ անդարադառնում ենք ծերության նպաստի տրամադրման կարգին և չափին: Սկսենք նրանից, որ ծերության նպաստը նշանակվում է մինչև կյանքի վերջ։

Այն, ի տարբերություն կենսաթոշակների չափի, հաստատուն է՝ յուրաքանչյուր քաղաքացի որպես ծերության նպաստ յուրաքանչյուր ամիս ստանում է կայուն եկամուտՙ որը կազմում է ընդամենը 16 հազար դրամ: Ըստ ՀՀ Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից մեզ տրամադրված տվյալների՝ Հանրապետությունում ծերության նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող մարդկանց թիվը միայն 2016-ին կազմել է 3 973 նպաստառու:

Ում դիմել ու ինչ փաստաթղթեր ներկայացնել Ծերության նպաստը նշանակելու համար հարկավոր է, որ քաղաքացին ինքը դիմի ՍԱՊԾ-ի ցանկացած տարածքային կենտրոն՝ անկախ իր բնակության հաշվառման վայրից, քանզի նպաստը նշանակվում է ստանալու իրավունք ունեցող անձի գրավոր հայտի հիման վրա։ Դիմումին կից ներկայացվում են անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ։

Օտարերկրյա քաղաքացիների Ու քաղաքացիություն չունեցող մարդիկ՝ արպես անձը հաստատող փաստաթուղթ, կարող են ներկայացնել ՀՀ-ում ապրելու իրավունքը (կացության կարգավիճակը) հաստատող փաստաթուղթը, իսկ փախստականի կարգավիճակ ունեցող մարդիկ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ: Տարածքային կենտրոնը տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում ճշտում է ներկայացված տվյալների հավաստիությունը ու որոշում է ընդունում՝ նշանակել նպաստը կամ մերժել: Նպաստի նշանակումը մերժելու ժամանակ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին դիմողը գրավոր է ծանուցվում:

Նպաստի նշանակումը կարող է մերժվել, եթե դիմողը չունի նպաստի իրավունք (օրինակ՝ դեռ չի լրացել 65 տարին կամ արդեն իսկ ստանում է տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ) կամ դիմումին կից չի ներկայացրել հարկավոր փաստաթղթերը: Նկատենք, որ ծերանոցում ապրող անձին ծերության նպաստ չի նշանակվում ու չի վճարվում։ Ծերության նպաստը նշանակվում է նպաստի իրավունք տվող տարիքը (65 տարեկանը) լրանալու օրվանից, եթե նպաստ նշանակելու հայտը ներկայացվել է այդ օրվանից հետո` Երեք ամսվա ընթացքում:

Ուշադրություն. Եթե քաղաքացին ՍԱՊԾ դիմում ներկայացնի իր 65-ը լրանալուց այնուհետև 3 ամիս անց, ապա նախորդ երեք ամիսների վճարվելիք նպաստը չի ստանա, փոխարենը նպաստը կնշանակվի ու կհաշվվի դիմումը ներկայացնելու օրվանից: Այն նշանակելու համար 65 տարեկանը լրանալուց այնուհետև կարող եք դիմել ցանկացած ժամանակ` Ձեր հայեցողությամբ: Ծերության նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է՝

Նպաստառուի կյանքից հեռացման, ինչպես նաև նրան մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչելու դեպքում, Նպաստառուին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կենսաթոշակ նշանակելու ժամանակ, Նպաստառուի՝ ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու դեպքում. ՀՀ երկքաղաքացի նպաստառուի` մշտապես կամ առավելապես օտարերկրյա պետությունում բնակություն հաստատելու պարագայում, ինչպես նաև ՀՀ բնակության վայրի (հասցեի) հաշվառումից դուրս գալու ու մեկամսյա ժամկետում չհաշվառվելու դեպքում,

Նպաստի իրավունքը կորցնելու կամ նպաստի գործում կեղծ (ոչ հավաստի) փաստաթղթեր հայտնաբերելու դեպքում, Նպաստառուին կամ նրա փոխարեն նպաստն ստանալու իրավունք ունեցող անձին 12 ամիս անընդմեջ նպաստ չվճարելու ժամանակ, Նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու մասին նոտարական կարգով վավերացված հայտարարությունը տարածքային կենտրոն ներկայացնելու դեպքում։

Ծերության նպաստի չվճարված գումարը վճարելու կարգը Ծերության նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անձին չվճարված նպաստի փողը վճարվում է դիմելու կամ նպաստ ստանալու իրավունքը վերականգնելու համար հիմք համարվող տեղեկատվությունը ստացվելու ամսվան նախորդող Մեկ տարվա այն ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում անձը նպաստ ստանալու իրավունք է ունեցել: Նպաստառուի կյանքից հեռացման դեպքում չվճարված նպաստի գումարը վճարվում է այդ

անձի ամուսնուն կամ 14 տարեկան ու դրանից բարձր տարիքի անչափահաս երեխային` անկախ նպաստառուի մ ա հ վ ան օրվա դրությամբ նրա հետ համատեղ նույն հասցեում հաշվառված լինելու հանգամանքից։ Ընտանիքի ուրիշ անդամին` եթե նա, ըստ ՀՀ բնակչության պետռեգիստրում ներկա տվյալների, նպաստառուի մ ա հ վ ա ն օրվա դրությամբ նրա հետ համատեղ հաշվառված է եղել նույն հասցեում։ Նպաստառուի մ ա հ վ ա ն դեպքում չվճարված նպաստի գումարը վճարվում է, եթե դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը տարածքային կենտրոն են ներկայացվում նպաստառուի մ ա հ վ ա ն ի ց հետո՝ 6 ամսվա ընթացքում։

6-ամսյա ժամկետում չդիմելու պարագայում չվճարված նպաստի գումարը ենթակա է ժառանգման, եթե դիմումը ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են նպաստառուի մ ա հ վ ա ն ի ց հետո` 12 ամիսների ընթացքում: Հարգելի շահառուներ, Ձեր իրավունքն իրացնելիս խոչընդոտների հանդիպելու դեպքում կամ հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել հոդվածի հեղինակին +374 55 228 107։ Գրել Dialogue.am-ի ֆեյսբուքյան էջին

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *