ՀՐԱՇՔ ԼՈՒՐ. ՆՈՐ ծրագիր, ըստ որի՝ յուրաքանչյուր շահառուի համար գործատուին տրամադրել միանվագ փոխհատուցում 250 հազար դրամի չափով

Իրավաբան.net-ը գրում է.
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել «Կորոնավիրուս (COVID-19)» համավարակի շրջանակների մեջ գործազուրկներին աշխատանքի տեղավորման ժամանակ գործատուին միանվագ փոխհատուցման

տրամադրման կարգը հաստատելու վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ, որի ընդունելուց հետո սպասվում է, որ ներկայիս իրավիճակով պայմանավորված՝ 2020 թվականի մարտ ամսի տասներեքից մինչև դեկտեմբեր ամսի մեկը ներառյալ աշխատանքը կորցրած Ու գործազուրկ դարձած շուրջ հինգ հարյուր քաղաքացի նորից կհամալրի աշխատաշուկան:

Նախագծի հիմնավորման մեջ շեշտվում է, սեղծված իրավիճակի մեջ առաջացած խնդիրները հնարավորինս լուծելու համար առաջարկվում է ՀՀ-ում «Կորոնավիրուս (COVID-19)» համաճարակի շրջանակներում աշխատաշուկայում աշխատուժի պահանջարկի հնարավոր անկման և դրա հետ կապված սոցիալական ճգ նաժամի ազդեցությունների մե ղմման Ու դրա արդյունքում

գործազուրկի կարգավիճակում հայտնված քաղաքացիների զբաղվածության ապահովման նպատակով մշակել «Հայաստանի Հանրապետությունում «Կորոնավիրուս (COVID-19)» համավարակի շրջանակներում գործազուրկներին աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում»

ծրագիրը (այլևս՝ ծրագիր): Ծրագրի շահառու են հանդիսանում տարածքային կենտրոնում հաշվառված ու գործազուրկի կարգավիճակ ստացած այն քաղաքացիները, ում աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է 2020թ.-ի մարտ ամսի տասներեքից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ: Ծրագրում առաջնահերթության կարգով կներառվեն հաշ մանդամություն ունեցող, երեխաներ

ունեցող և ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստացող անձինք: Այս ծրագրով նախատեսվում է աշխատանքի տեղավորված ամեն շահառուի համար գործատուին տրամադրել միանվագ փոխհատուցում 250.000 դրամի չափով։ Ծրագրի տևողությունը առնվազն մեկ տարի է: Շահառուին սեզոնային աշխատանքի ընդունելու դեպքում աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է

ամեն տարի առնվազն 6 ամիս ժամկետով՝ գումարային առնվազն ապահովելով շահառուի տասներկու ամսվա զբшղվածությունը: Այն նախատեսվում է իրականացնել 500 շահառուի համար: Ծրագրի հանդեպ մեծ պահանջարկի առկայության դեպքում կքննարկվի ծրագրում ներառվող շահшռուների թվի ավելացման հարցը:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *