Ահա, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ եռամսյա վարժական հավաքներից խուսափելը

Ղեկավարվելով «Զի նվորական ծառայության և զինծ առայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին

մասով, կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1356 – Ն որոշմամբ, պահեստազորայինների ռազ մական ունակությունների կատարելագործման և վերապատրաստման նպատակով, 2021 թվականի օգոստոսի 25-ից մինչև նոյեմբերի 25-ը հայտարարվում է պահեստազորի առաջին խմբի

առաջին կարգում հաշվառված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի պահեստազորայինների եռամսյա վարժական հավաքներ: Ըստ անհրաժեշտության` հավաքների մասնակիցները կներգրա վվեն նաև մար տական հերթապահության։

Վարժական հավաքների ապահովման համար, երեք ամիս ժամկետով, ռազ մատրանսպորտային պարտականություններ ունեցող մարմիններից կներգր ավվի ընդհանուր մինչև 110 միավոր տրանսպորտային միջոց: Հավաքներին մասնակցելու ամբողջ ընթացքում քաղաքացիները կհամարվեն զինծ առայողներ, կօգտվեն զինծ առայողների համար սահմանված բոլոր բավարարումներից և սոցիալական

արտոնություններից, կպահպանվեն նրանց քաղաքացիական աշխատատեղերը, ինչպես նաև հավաքների յուրաքանչյուր ամսվա համար կստանան վարձատրություն՝ նշանակված զի նվորական պաշտոնի համար նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափով՝ կախված զի նվորական կոչումից և մի

շարք այլ գործոններից։ Հավաքներին մասնակցությունը, օրացուցային հաշվարկով, կներառվի քաղաքացու զ ինվորական ծառայության կամ աշխատանքային ընդհանուր ստաժում: Հավաքներից խուսափելը առաջացնելու էքրեաիրավական հետևանքներ:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *