Շատ կարևոր տեղեկություն բոլոր կենսաթոշակների համար. Մինչև դեկտեմբերի 30-ը կենսաթոշակառուները պետք է անեն ՍԱ…

Շատ կարևոր տեղեկություն բոլոր կենսաթոշակների համար. Մինչև դեկտեմբերի 30-ը կենսաթոշակառուները պետք է անեն ՍԱ…

Այժմ ներկայացնում ենք շատ կարևոր տեղեկություն, որը վերաբերվում է կենսաթոշակառուներին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներում բնակվոծ կենսաթոշակառուները մինչև 2021-ի դեկտեմբերի երեսունը

պետք է դիմեն Միասնական սոցիալական ծա ռայություն ցանկացած տարածքային կենտրոն՝ ընտրելու կենսաթոշակը անկանխիկ վճարող կազմակերպություն (որևիցէ բանկ կամ Հայփոստ)։ Այս մասին տեղեկացնում է Աշխատանքի ու սոցիալական

հարցերի նախարարությունից։ Շատ կարևոր տեղեկություն բոլոր կենսաթոշակների համար ։ Մինչև դեկտեմբերի երեսունը կենսաթոշակառուները պետք է անեն ՍԱ… Շատ կարևոր տեղեկություն բոլոր կենսաթոշակների համար ։ Մինչև դեկտեմբերի 30-ը կենսաթոշակառուները

պետք է անեն ՍԱ… Շատ կարևոր տեղեկություն բոլոր կենսաթոշակների համար ։ Մինչև դեկտեմբերի երեսունը կենսաթոշակառուները պետք է անեն ՍԱ… Շատ կարևոր տեղեկություն բոլոր կենսաթոշակների համար ։ Մինչև դեկտեմբերի երեսունը կենսաթոշակառուները պետք է անեն ՍԱ…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *