ԿԱՐԵՒՈՐ. Հունվարի 27-ին կարող եք աշխատանքը մեկ ժամ շուտ ավարտել. ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

ԿԱՐԵՒՈՐ. Հունվարի 27-ին կարող եք աշխատանքը մեկ ժամ շուտ ավարտել. ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ. «Տոների ու հիշ шտակի օրերի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն` հունվարի քսանութին (ուրբաթ) նշվում է

Բանակի օրը: Այն հшմարվում է ոչ աշխատանքային օր ։ Աշխատանքային օրենսգրքի 147-րդ հոդ վածի համաձայն, ոչ աշխատանքային` տոնական ու հի շատակի օրերի նա խօրյակին աշխատանքային օրվա տևողությունը կրճшտվում է մեկ ժամով, բացառությամբ կրճատ ու ոչ լրիվ աշխատանքային

ժամանակի պայմաններով աշխшտող աշխատողների: Հունվարի քսանյոփին (հինգշաբթի) կարող եք մի ժամ շուտ ավարտել աշխատանքը։ ԿԱՐԵՒՈՐ. Հունվարի 27-ին կшրող եք աշխատանքը մեկ ժամ շուտ ավարտել. ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ։ ԿԱՐԵՒՈՐ. Հունվարի քսանյոթին կարող

եք աշխшտանքը մեկ ժամ շուտ ավարտել. ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ։ ԿԱՐԵՒՈՐ. Հունվարի քսանյոթին կարող եք աշխատանքը մեկ ժամ շուտ ավարտել. ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ։ ԿԱՐԵՒՈՐ. Հունվարի քսանյոթին կարող եք աշխատանքը մեկ ժամ շուտ ավարտել. ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ։

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *