Երեկվա միծինգը, թմբուկազարկն ու պուսծ բուձետները հիշեցրին կամավոր ստ րուկների ԱՅՍ պատմությունը…Ավագ Պապոյան

Երեկվա միծինգը, թմբուկազարկն ու պուսծ բուձետները հիշեցրին կամավոր ստ րուկների ԱՅՍ պատմությունը…Ավագ Պապոյան

Ավագ Պապոյանն իր էջում գրել է.
Երբ 19-րդ դարում, Ամերիկայում վերջ դրվեց ստր կատիրությանն ու ազատ արձակեցին ստ րուկներին, նրանց մի փոքր քանակ, որ չէին

հասկանում, չգիտեին թե ինչ բան է ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ և ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ, նորից վերադարձան տերերի մոտ ՝ կամավոր ստ րկության… ՀԳ Էսօրվա միծինգը, թմբուկազարկը և պուսծ բուձետները հիշեցրին կամավոր ստ րուկների

վերոհիշյալ պատմությունը. Առողջ էղնինք մարմնով, հոգով ու որ ամենակարևորն է ԳԼԽՈՎ. Արև ձեզի։ Երեկվա միծինգը, թմբուկազարկն ու պուսծ բուձետները հիշեցրին կամավոր ստ րուկների ԱՅՍ պատմությունը… Ավագ Պապոյան ։ Երեկվա

միծինգը, թմբուկազարկն ու պուսծ բուձետները հիշեցրին կամավոր ստ րուկների ԱՅՍ պատմությունը…Ավագ Պապոյան։ Երեկվա միծինգը, թմբուկազարկն ու պուսծ բուձետները հիշեցրին կամավոր ստ րուկների ԱՅՍ պատմությունը… Ավագ Պապոյան ։

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *